JUBILARISSEN GOORS MANNENKOOR GEHULDIGD

Tijdens de algemene jaarvergadering van het Goors Mannenkoor zijn afgelopen zaterdag twee leden gehuldigd. Martin Slaghekke voor zijn 50-jarig jubileum en Albert Slaghuis voor zijn 60-jarig jubileum. Zij kregen van de voorzitter een oorkonde en een speldje overhandigd, evenals een fles wijn. De vrouwen van de jubilarissen werden verblijd met een mooie bos bloemen.
Al bij binnenkomst in de Trekpleister kregen alle leden een presentje overhandigd vanwege het 75e jubileum van het koor. Na zijn welkomstwoord vroeg voorzitter Anton Dijkhuis om een minuut stilte voor de twee leden die afgelopen jaar zijn overleden en wenste de zieke leden een succesvolle genezing toe. Hij memoreerde bij de opening van de vergadering aan de mooie concerten die het Goors Mannenkoor in 2019 heeft gegeven. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden doorgenomen en goedgekeurd door de aanwezigen. De voorzitter bedankte alle mensen die zich op één of andere manier voor de vereniging hebben ingezet en wenste iedereen een mooi jubileumjaar toe dat geopend wordt met het koffieconcert op 22 maart in De Bebsel.
Kijk voor meer informatie op goorsmannenkoor.nl.

GMK jubilarissen 2020