REGGEWERPERS

Jeu de boules vereniging

Er wordt gespeeld op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en woensdagavond vanaf 19.00 uur.
Jeu de boulebaan op sportpark Mossendam.

Postadres: van Heeckerenweg 29 7471 SH Goor
Telefoon: 0547 260859
E-mail: reggewerpers@kpnplanet.nl