ERIK SCHUT IS HECTOR’S VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van SV Hector werd penningmeester Erik Schut benoemd als vrijwilliger van het jaar. Mede door zijn grote inspanningen is het financiële reilen en zeilen van de groen witten in een goed en rustig vaarwater terechtgekomen.
Speciale aandacht was er voor Mariëtte Braamhaar, die na 25 jaar afscheid heeft genomen van het JAC. Mariëtte kreeg een fraaie bos bloemen en een ere-speld. Ook Gerard Wolterink werd nog even in de bloemen gezet vanwege zijn bereidheid de taken van penningmeester Erik Schut over te nemen tijdens diens ziekte.
De nieuwe voorzitter Koen Kessels en mede-voorzitter Peter Velderman stipten in hun toespraak een aantal zaken aan die zich het laatste jaar hebben afgespeeld op het Doesgoor, zowel op het sportieve als ook op het organisatorische vlak. Het groeiend aantal leden en vrijwilligers en de uitstraling van het sportpark.
Nadat het Hector jaaroverzicht door Dick van der Hout op komische wijze was belicht, werd het tijd voor het gezellig samenzijn. Dit keer met muzikale omlijsting verzorgd door de aanwezigen. Henry Kimmels gaf een prachtige playbackshow weg, waarna GFC’er Hans de Lange live een lied ten gehore bracht, daarbij ondersteund door Hectoriaan Ruud Spaay. Verbroedering alom dus.

erikschut