LEERLINGEN ALBATROS OP BEZOEK BIJ DE BINNENHOF

Dinsdag 17 april 2018 – 16.00 uur

De leerlingen van de groepen 1 en 2 van basisschool de Albatros hebben maandag 16 april jl. een bezoek gebracht aan de ouderen van dagvoorziening Binnenhof in de Stoevelaar. De aanwezigen luisterden aandachtig naar het verhaal voorgelezen door een leerkracht. Het verhaal werd extra levendig gemaakt door het tonen van toepasselijke voorwerpen. Na het voorlezen zongen de kinderen samen met de ouderen uit volle borst liederen zoals ‘Altijd is kortjakje ziek’ en ‘ik zag twee beren broodjes smeren’. Al met al een zeer geslaagd bezoek waarvan zowel jong en oud genoten.