TENTOONSTELLING JOODSE GEMEENSCHAP IN GOOR

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de bezetting door de Duitsers. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan diverse herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Het Goors Historisch Museum gaat in het kader van deze bijzondere herdenking, in een tentoonstelling, onze Joodse medeburgers extra te belichten. Voor die tentoonstelling is het museum op zoek naar historische voorwerpen, foto’s of documenten die betrekking hebben op onze Joodse medeburgers en die u in bruikleen beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling. Reacties zijn welkom via  goorsmuseum@kpnmail.nl of 0547 263 519. Natuurlijk bent u met uw herinneringen ook welkom in het museum aan de Stationslaan.
Kijk voor de openingstijden op historischgoor.nl.

Synagoge Goor ca. 1930

Foto van de Goorse synagoge omstreeks 1930