HET PRILLE BEGIN VAN HET SCHOOLFEEST

Het Goorse School- en Volksfeest begint in 1875 als een evenement voor alleen de schooljeugd. Om het onderwijs testimuleren en te bevorderen wordt er aan het eind van het schooljaar een “schoolfeest” georganiseerd. Alle schoolgaande kinderen mogen er aan meedoen als ze minder dan dertig maal per jaar verzuimd hebben op school. In een draaimolen kon de toenmalige jeugd zich naar hartelust uitleven. De eerste schoolfeesten worden even buiten Goor gehouden, bij de boerenherberg ‘Leenemeuje’. Kinderen worden getrakteerd op bekertjes wijn met water, volgens vast recept gemaakt. Het begrip ‘bier’ komt dan nog niet in het schoolfeestwoordenboek voor.

Lees meer over de geschiedenis van het Goorse School- en volksfeest op http://www.schoolfeest.com/vroeger.html