GRAFTROMMELEXPOSITIE WEER OPEN

De graftrommelexpositie op de Algemene begraafplaats aan de Markeloseweg is op zondag 4 augustus is weer open voor bezoekers.
In de aula van de begraafplaats zijn er naast de Goorse gerestaureerde graftrommels ook trommels, materialen en gereedschappen uit andere delen van Nederland en daarbuiten te zien. Evert Jan en Lidy Halkus zullen aanwezig zijn om de bezoekers te vertellen over de geschiedenis van de graftrommels en het restaureren ervan.
De expositie is tot en met september geopend op elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.
Kijk voor meer informatie op historischgoor.nl.

Foto: Voorbeeld van een trommel die nog niet is gerestaureerd