FOTO’S EN VOORWERPEN VAN “DE STOOM” GEZOCHT

Smartlappenkoor Ditis Gôôrus voert eind september het zang- en theaterspektakel “Rooie Roozen” op, over en in de Twentse Stoombleekerij. Het ligt in de bedoeling tegelijkertijd een grote expositie te houden met foto’s en voorwerpen van de TSB. De Stoombleekerij is een niet weg te denken stuk cultureel erfgoed in Goor. Vele families verdienden in deze fabriek hun brood en hebben er herinneringen aan.
Een deel van de expositie zal worden gevuld met materiaal dat ter beschikking zal worden gesteld door de stichting Historisch Goor. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer foto’s en voorwerpen in privebezit. Mocht u foto’s of voorwerpen hebben en/of prachtige verhalen kennen, dan kunt u zich melden bij Jan Oplaat via 06 1019 6414 of info@ookeej.nl. Kijk voor meer info op de website ookeej.nl.

Foto: historisch-goor.mijnstadmijndorp.nl