SPORTEVENEMENTEN VOOR DE JEUGD OP SPORTPARK HET DOESGOOR

Het sportteam van wijkvoorziening het Doesgoor heeft voor de periode oktober 2020 t/m juni 2021 weer een reeks sportevenementen georganiseerd voor de basisschoolleerlingen van 4 t/m 12 jaar.
Het eerste evenement “Bubbelbal” vindt plaats op 21 oktober. Er kunnen maximaal 30 kinderen aan meedoen. Deelnamekosten zijn 2 euro.
Kijk voor meer info op www.wijkvoorzieningdoesgoor.nl/jeugdactiviteiten/ .