Category Archives: VRIJE TIJD

JUBILARISSEN GOORS MANNENKOOR GEHULDIGD

Tijdens de algemene jaarvergadering van het Goors Mannenkoor zijn afgelopen zaterdag twee leden gehuldigd. Martin Slaghekke voor zijn 50-jarig jubileum en Albert Slaghuis voor zijn 60-jarig jubileum. Zij kregen van de voorzitter een oorkonde en een speldje overhandigd, evenals een fles wijn. De vrouwen van de jubilarissen werden verblijd met een mooie bos bloemen.
Al bij binnenkomst in de Trekpleister kregen alle leden een presentje overhandigd vanwege het 75e jubileum van het koor. Na zijn welkomstwoord vroeg voorzitter Anton Dijkhuis om een minuut stilte voor de twee leden die afgelopen jaar zijn overleden en wenste de zieke leden een succesvolle genezing toe. Hij memoreerde bij de opening van de vergadering aan de mooie concerten die het Goors Mannenkoor in 2019 heeft gegeven. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden doorgenomen en goedgekeurd door de aanwezigen. De voorzitter bedankte alle mensen die zich op één of andere manier voor de vereniging hebben ingezet en wenste iedereen een mooi jubileumjaar toe dat geopend wordt met het koffieconcert op 22 maart in De Bebsel.
Kijk voor meer informatie op goorsmannenkoor.nl.

GMK jubilarissen 2020

ALLEMANS FILMFESTIVAL DRUK BEZOCHT

De 4e editie van Allemans Filmfestival werd afgelopen zondag druk bezocht. De dag begon koud. In de Reggehof brandde de kachel. Bijna klaar voor de vierde editie van het Filmhuis Alleman FilmFestival. De eerste bezoekers druppelden binnen voor een eerste kop warme koffie of thee. De foyer liep snel vol met mensen die alleen of samen kwamen om De Dirigent te bekijken; een film over een krachtige vrouw in een tijd waarin deze eigenschap niet gebruikelijk én wenselijk was in een vrouw. Na afloop van de eerste film werd een lunch in RH Brasserie uitgeserveerd door de vrijwilligers van het filmhuis zelf; smaakvol, leuk en vooral erg gezellig. Verbazing en hilariteit tijdens de tweede film, Oscarwinnaar Green Book. Een betere afsluiter voor het filmfestival was er niet.
Achter de schermen zijn er flink wat handen uit de mouwen gestoken om deze dag goed te laten verlopen. Wij van Filmhuis Alleman en De Reggehof durven te zeggen dat dit gelukt is.
Luisterend naar de reacties van bezoekers, dan is deze zondagse filmdag met een verzorgde lunch een bijzonder evenement. Niet alleen om samen te genieten van films maar ook om elkaar te ontmoeten aan tafel. Filmfestival IV gemist? Noteer alvast in uw agenda: Filmfestival V op 8 november 2020.

Lunch

START SEIZOEN FILMHUIS ALLEMAN GROOT SUCCES

Tijdens de start van het nieuwe seizoen in Filmhuis Alleman waren er maar liefst 100 bezoekers te gast om een traantje weg te pinken bij “A Star Is Born” met Lady Gaga en Bradley Cooper. Niet alleen de vaste bezoekers, maar ook moeders met dochters, vriendinnen en zelfs single mannen mocht Filmhuis Alleman begroetten. Het had dit seizoen met geen betere film kunnen starten. Omdat de opkomst zo onverwacht groot was, waren wachttijden bij de kaartverkoop en in de pauze aan de bar onvermijdelijk. Desalniettemin kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde avond.
In Filmhuis Alleman wordt iedere dinsdagavond een film vertoond om 20.00 uur. Kijk voor het programma op www.reggehof/film.

KOOR VOCANTO

Een gemengd koor van ongeveer 35 leden onder leiding van dirigente mw. Bijleveld-Meijer. Er wordt voornamelijk klassieke kerkmuziek gezongen vanaf de 15e eeuw. Er wordt regelmatig gezongen tijdens kerkdiensten in de Hofkerk. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerk.
Contact via Wietske Bijker: 0547-275562 of Ew_bijker@yahoo.co.uk
Klik hier voor de website

RK KOOR “IN BETWEEN”

Doel van het koor is het verzorgen van Eucharistie- en/of andere vieringen voor de Petrus en Pauluskerk. Daarnaast kunnen ook buiten de Petrus- en Pauluskerk vieringen met zang ondersteund worden door ons koor. De repetities vinden iedere maandagavond plaats in de kerk van 19.45 tot 21.45 uur. Bent u 30 jaar of ouder? Kom vrijblijvend langs op maandagavond en zing eens mee.
Ga hier naar de website van het koor

MIRREWEENTERHOORNBLOAZERS

Enthousiaste groep midwinterhoornblazers.
Er wordt geblazen vanaf eerste Advent tot en met Driekoningen, om hiermee de geboorte van Christus aan te kondigen.

Via deze link gaat u naar de website mwhgoordiepenheim.nl