Category Archives: MUZIEK

KOOR VOCANTO

Een gemengd koor van ongeveer 35 leden onder leiding van dirigente mw. Bijleveld-Meijer. Er wordt voornamelijk klassieke kerkmuziek gezongen vanaf de 15e eeuw. Er wordt regelmatig gezongen tijdens kerkdiensten in de Hofkerk. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerk.
Contact via Wietske Bijker: 0547-275562 of Ew_bijker@yahoo.co.uk
Klik hier voor de website

RK KOOR “IN BETWEEN”

Doel van het koor is het verzorgen van Eucharistie- en/of andere vieringen voor de Petrus en Pauluskerk. Daarnaast kunnen ook buiten de Petrus- en Pauluskerk vieringen met zang ondersteund worden door ons koor. De repetities vinden iedere maandagavond plaats in de kerk van 19.45 tot 21.45 uur. Bent u 30 jaar of ouder? Kom vrijblijvend langs op maandagavond en zing eens mee.
Ga hier naar de website van het koor

MIRREWEENTERHOORNBLOAZERS

Enthousiaste groep midwinterhoornblazers.
Er wordt geblazen vanaf eerste Advent tot en met Driekoningen, om hiermee de geboorte van Christus aan te kondigen.

Via deze link gaat u naar de website mwhgoordiepenheim.nl

POPKOOR TOP.NL

Top.nl
Popkoor

Repetitie in de Reggehof (maandagavond)

Website: popkoortop.nl

APOLLO

Apollo
Muziekvereniging

Contactadres: Smientstraat 6 7471 VG Goor
Telefoon: 06 – 13071984
E-mail: http://apollogoor.nl/contact
Website: apollogoor.nl

DITIS GOORUS

Ditis Gôôrus
Smartlappenkoor
Repetitieruimte: Gebouw Goorse IJsclub (donderdag)

E-mail: info@ditisgoorus.nl
Website: ditisgoorus.nl

GOORS MANNENKOOR

Goors Mannenkoor
Koorzang
Repetities in de Reggehof (dinsdag)

Public relations: 0547 – 352080
Website: goorsmannenkoor.nl