Category Archives: HISTORIE

HET PRILLE BEGIN VAN HET SCHOOLFEEST

Het Goorse School- en Volksfeest begint in 1875 als een evenement voor alleen de schooljeugd. Om het onderwijs testimuleren en te bevorderen wordt er aan het eind van het schooljaar een “schoolfeest” georganiseerd. Alle schoolgaande kinderen mogen er aan meedoen als ze minder dan dertig maal per jaar verzuimd hebben op school. In een draaimolen kon de toenmalige jeugd zich naar hartelust uitleven. De eerste schoolfeesten worden even buiten Goor gehouden, bij de boerenherberg ‘Leenemeuje’. Kinderen worden getrakteerd op bekertjes wijn met water, volgens vast recept gemaakt. Het begrip ‘bier’ komt dan nog niet in het schoolfeestwoordenboek voor.

Lees meer over de geschiedenis van het Goorse School- en volksfeest op http://www.schoolfeest.com/vroeger.html

FILM 100 JAAR SCHOOL EN VOLKSFEEST IN GOOR 1975

Een week lang feest in Goor met snorren en strikken, schetst een prachtig beeld van de Goorse samenleving in 1975. De filmbeelden werden in 1975 door Super 8 camera’s vastgelegd en deze beelden zijn tot een 96 minuten durende film gemonteerd door Henk Eeftink.

HONDERD JAAR SCHOOL- EN VOLKSFEEST

Er is een tijd geweest, dat het “schoolfeest”, want het “volksfeest” bestond toen nog niet, op zeer bescheiden wijze werd gevierd. Honderd jaar geleden werd het niet in Goor gehouden, maar even buiten de stad in de “Waterhoek” bij de boerenherberg van Morsinkhof of “Leenemeuje”. Deze boerderij, Rommelaar genaamd, behorende tot ‘t landgoed Weldam, werd later bewoond door de familie Struik en thans door de familie Altena, Poortweg 6 te Kerspel – Goor, gem. Markelo. Omdat het Twentekanaal nog niet gegraven was, kon men destijds “Leenemeuje” vanuit Goor langs verschillende wegen in korte tijd gemakkelijk bereiken. De herberg was op zondagen een pleisterplaats voor vele Gorenaren. Op de deel werd er dan gedanst op de tonen van de indertijd bekende spolleman Gait Jan van Eibarge.

Ter gelegenheid van het schoolfeest, dat toen nog maar een dag in ‘t jaar, op een zaterdag, gehouden werd, stond bij “Leenemeuje” de draaimolen van ‘t Olde Keesje.’Zijn familienaam was Brinkhuis, maar deze naam werd in Goor zo goed als nooit gebruikt. In de draaimolen ‘t Olde Keesje konden de kinderen zich naar hartelust vermaken. Ook werden ze bezig gehouden met allerlei spelletjes, waarvoor prijsjes beschikbaar werden gesteld. Ze werden bovendien getracteerd op wijn met water naar ‘n recept van Mevr. M. G. Jannink Ledeboer.

Dit werd later overgenomen door wijlen Mevr. G. Jannink ter Horst, die werd bijgestaan door andere dames. Voor het feest werd ieder jaar een vaatje wijn geleverd door de heer C. Thooft uit Rotterdam. De wijn werd wel eens aan de commissie geschonken als de kas niet toereikend was. Voor deze tractatie moesten de kinderen elk jaar een kopje meebrengen.

Bron: http://www.roombeek.net/boekinfo.php?boek_id=3306

WIKIPEDIA OVER HET SCHOOLFEEST

Het belangrijkste jaarlijkse feest in Goor is het School- en Volksfeest. Dit feest ontstond in 1875 op initiatief van de Goorse scholen en de gemeente. Bij dit jaarlijkse festijn, dat altijd in het laatste volle weekeinde van juni plaatsvindt…

lees meer op de Goorse Wikipedia pagina.