Category Archives: SCHOLING

OUD PAPIER ACTIE BS HEECKEREN WEER VAN START

Nadat in april de oud-papier actie van basisschool Heeckeren werd gestaakt, is er besloten deze toch weer op te starten. De school zag zich genoodzaakt om de actie te stoppen omdat veel mensen zich niet aan de regels hielden, zo werd er naast oud papier ook restafval in de container gedumpt.
Vanaf deze maand staat er elke tweede zaterdag van de maand weer een container bij de school aan de Kloosterlaan. Er is dan tussen 9.30 en 11.30 uur gelegenheid om oud papier te brengen. Ouders en teamleden zullen daarbij zo nodig helpen. U wordt verzocht om het oud papier goed te bundelen en zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen.
De school is blij dat het oud papier inzamelen weer mogelijk is. Want met de opbrengst kunnen materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan de leerlingen.
De inleverdata voor dit schooljaar zijn: 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni en 10 juli.

WELZIJN OUDEREN

Cursussen
U kunt verschillende cursussen op het gebied van vrije tijd en hobby volgen.
Rozenstraat 2a
7471 JN GOOR
0547-260053
Website

NIVON

Volksontwikkeling en natuurvriendenwerk
Er is een uitgebreid activiteitenaanbod met bezigheden voor jong en oud. Het motto is daarbij ‘ontmoet elkaar, ……’
Secretariaat: Korhoenstraat 42
7471 NM Goor
Website

CREATIEF CENTRUM

Er kan bij het Creatief Centrum weer naar hartelust gedanst, gespeeld, ge(kunst)werkt en geschreven worden.
De Höfte 5
7471 DK Goor
0547-284888
Website

OVERIGE SCHOLEN

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Rene Slag

DANSSCHOOL Reiners

MODEVAKSCHOOL GOOR

SNEL ENGELS Engelse taalcursussen

MUZIEKSCHOOL

De muziekschool is al jaren de plaats in Goor waar muzikaal talent op allerlei manieren samenkomt.
De Höfte 5
7471 DK GOOR
0547-284889
Website

MUZIEK OP SCHOOT

Vanuit de muziekschool worden regelmatig cursussen Muziek op Schoot georganiseerd.
De Höfte 5
7471 DK GOOR
0547-284889
Website