Category Archives: KERK & RELIGIE

KOOR VOCANTO

Een gemengd koor van ongeveer 35 leden onder leiding van dirigente mw. Bijleveld-Meijer. Er wordt voornamelijk klassieke kerkmuziek gezongen vanaf de 15e eeuw. Er wordt regelmatig gezongen tijdens kerkdiensten in de Hofkerk. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerk.
Contact via Wietske Bijker: 0547-275562 of Ew_bijker@yahoo.co.uk
Klik hier voor de website

RK KOOR “IN BETWEEN”

Doel van het koor is het verzorgen van Eucharistie- en/of andere vieringen voor de Petrus en Pauluskerk. Daarnaast kunnen ook buiten de Petrus- en Pauluskerk vieringen met zang ondersteund worden door ons koor. De repetities vinden iedere maandagavond plaats in de kerk van 19.45 tot 21.45 uur. Bent u 30 jaar of ouder? Kom vrijblijvend langs op maandagavond en zing eens mee.
Ga hier naar de website van het koor

OUDE BEGRAAFPLAATS LAARSTRAAT

De begraafplaats met monumentale status bevindt zich het midden in Goor. Het meest opvallende graf, een rijksmonument, is dat van textielfabrikant Thomas Ainsworth. Deze uit Engeland afkomstige textieltechnicus richtte in 1833 in Goor een weefschool op.
Lees hier het complete artikel

JOODSE HISTORIE

De vroegste vermelding van joden in Goor dateert uit de eerste helft van de 14e eeuw. Vanaf 1720 hadden de joden van Goor de beschikking over een eigen begraafplaats: ze begroeven hun doden op de Borghoek, achter de huizen van de Molenstraat.
Meer over de Joodse geschiedenis in Goor leest u via deze links naar jhm.nl en wikipedia.org

MARIAKAPEL ZELDAM

De Mariakapel aan de Mossendamseweg bestaat uit zandstenen onderdelen naar Romaans model. De kapel heeft een leien dak, is 4.70m hoog en een vloeroppervlak van 4×5 meter. De toegang kan worden afgesloten met een Neo-Gotisch hek dat voor een groot deel is gemaakt uit het hek dat vroeger in de parochiekerk van Goor om het doopvont stond.

ROOMS KATHOLIEK PAROCHIE

Elke zondag Eucharistieviering om 10.00 uur

in de Petrus- & Pauluskerk

Website: http://www.heiligegeestparochie.nl/

PROTESTANTE GEMEENTE

Eredienst elke zondag om 10.00 uur

in de Hofkerk

Website: http://www.hofkerkgoor.nl