Category Archives: KUNST & CULTUUR

TENTOONSTELLING JOODSE GEMEENSCHAP IN GOOR

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de bezetting door de Duitsers. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan diverse herdenkingen en bevrijdingsfeesten. Het Goors Historisch Museum gaat in het kader van deze bijzondere herdenking, in een tentoonstelling, onze Joodse medeburgers extra te belichten. Voor die tentoonstelling is het museum op zoek naar historische voorwerpen, foto’s of documenten die betrekking hebben op onze Joodse medeburgers en die u in bruikleen beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling. Reacties zijn welkom via  goorsmuseum@kpnmail.nl of 0547 263 519. Natuurlijk bent u met uw herinneringen ook welkom in het museum aan de Stationslaan.
Kijk voor de openingstijden op historischgoor.nl.

Synagoge Goor ca. 1930

Foto van de Goorse synagoge omstreeks 1930

EXPOSITIE ANKIE VAN HUIZEN IN DE KUNSTUITLEEN

In de Kunstuitleen is vanaf 8 november een expositie te bezichtigen van Ankie van Huizen. Een kunstenaar, waarvan de Kunstuitleen al jarenlang werken uitleent. Haar werken zijn zeer gewild.
Ankie van Huizen studeerde in 1983 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Daarnaast volgde ze een algemene opleiding die bestond uit diverse kunstvormen. Ankie’s werken zijn voornamelijk abstract, hoewel haar onderwerpen altijd herkenbaar zijn. Behalve als kunstenaar, is Ankie ook werkzaam als docent.
De expositie is tot 21 februari 2020 te bekijken tijdens de openingsuren van de Goorse bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op kunstuitleenhofvantwente.nl.

ONTHULLING ZES NIEUWE MOZAIEKKUBUSSEN

In totaal zes nieuwe mozaiekkubussen zullen vrijdag 27 september worden onthuld door burgemeester Nauta. De kubussen zijn beplakt door een groep van maar liefst 27 vrijwilligers, onder leiding van Ina van de Riet van Atelier Gein. Het initiatief voor de mozaiekkubussen kwam van de Stichting Stadsregge en de Stichting Stadslandbouw Hof van Twente, en zijn gemaakt in de showroom van garage Haafkes.
De kubussen zullen vanaf 16.00 uur onthuld worden in het plantsoen achter het oude gemeentehuis en aan de Javastraat bij Herfstzon.

PATRICK VAN DEN BURG

Patrick van den Burg schildert naar de behoeften van de opdrachtgever. Aan de hand van een bezoek aan de ruimte waar de opdrachtgever zijn of haar werk wil ophangen, gaat Patrick aan de slag. Basismaterialen waarmee Patrick werkt zijn acryl- en olieverf.
Patrick van den Burg
Iependijk 58, 7471 BJ Goor
06 – 21 89 90 80
info@schilderijopsmaak.nl

KOOR VOCANTO

Een gemengd koor van ongeveer 35 leden onder leiding van dirigente mw. Bijleveld-Meijer. Er wordt voornamelijk klassieke kerkmuziek gezongen vanaf de 15e eeuw. Er wordt regelmatig gezongen tijdens kerkdiensten in de Hofkerk. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerk.
Contact via Wietske Bijker: 0547-275562 of Ew_bijker@yahoo.co.uk
Klik hier voor de website

RK KOOR “IN BETWEEN”

Doel van het koor is het verzorgen van Eucharistie- en/of andere vieringen voor de Petrus en Pauluskerk. Daarnaast kunnen ook buiten de Petrus- en Pauluskerk vieringen met zang ondersteund worden door ons koor. De repetities vinden iedere maandagavond plaats in de kerk van 19.45 tot 21.45 uur. Bent u 30 jaar of ouder? Kom vrijblijvend langs op maandagavond en zing eens mee.
Ga hier naar de website van het koor