Category Archives: ACTUEEL

BEPERKTE OPENSTELLING OUD PAPIER DEPOT VAN KOLLAAN

Tijdens de komende feestdagenperiode is het inzamelpunt voor oud papier aan de van Kollaan beperkt geopend. Zowel op eerste en tweede kerstdag als met oud & nieuw is het depot gesloten. Op kerstavond sluit het depot al om 15.30 uur. Van donderdag 27 t/m zaterdag 29 december is het depot wel gewoon open.

oudpapiervankollaan

MOLENSTRAAT WORDT WEER TWEE-RICHTINGSVERKEER, GEMEENTE KIEST VOOR SCENARIO 3

De Molenstraat wordt op termijn, via een lus, weer een twee-richtingsweg. De gemeente Hof van Twente heeft bekend gemaakt dat men besloten heeft te kiezen voor scenario 3 waarbij de J.D. Bunschotenstraat wordt verlegd. Om de lusweg te kunnen realiseren heeft de gemeente daarvoor het voormalige terrein van Bouwens aan de Molenstraat inmiddels aangekocht.
In scenario 3, waarbij de J.D. Bunschotenstraat wordt verlegd, wordt het verkeer meer evenredig over Goor verdeeld: de Molenstraat krijgt meer verkeer te verwerken (maar niet zoveel als bij het volledig invoeren van tweerichtingsverkeer) en de waterbedeffectstraten minder verkeer te verwerken dan nu. Het opwaarderen van de Van Kollaan is dan ook niet meer nodig.
In een persbericht laat de gemeente weten dat Goor Collectief, de Stadsraad Goor en gemeente Hof van Twente gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen om de verkeersproblematiek in Goor te verbeteren. Als de nieuwe Bunschotenstraat is gerealiseerd, wordt het zware vrachtverkeer uit de Molenstraat geweerd en kan het grootste gedeelte van de Molenstraat weer tweerichtingsverkeer worden. Met deze oplossing wordt het verkeer rondom de Molenstraat beter verdeeld en blijft de verkeersveiligheid gehandhaafd.
De betrokken partijen zijn tevreden over de bereikte overeenstemming en de voorgestelde oplossing. “Als de nieuwe Bunschotenstraat op korte termijn wordt aangelegd, wordt de bereikbaarheid van Goor een stuk verbeterd,” vindt Ate Brunnekreef van de Stadsraad Goor. Bart Wiegerinck van Goor Collectief vult aan: “De toekomstige situatie betekent minder omrijden, een flinke verbetering voor Goorse ondernemers en hun personeel.” Wethouders Scholten en Meulenkamp zijn blij dat via participatie deze oplossing is bereikt. “Door samen op te trekken en goed in gesprek te blijven, hebben we echt een doorbraak bereikt. De kerngroep heeft zich ingespannen voor een passende oplossing, wij konden hier snel op inhaken met de aankoop van de grond.”
De voorgestelde oplossing volgt het advies van de kerngroep en sluit aan op de huidige Verkeersvisie Goor. De kerngroep adviseert in het eindrapport ook om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de bewoners over snelheidsremmende maatregelen in de Molenstraat, Laarstraat, Posthuisstraat en Blauwververij. Doel is dat de snelheid in deze straten omlaag gaat en de straten minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Bart Wiegerinck vult aan: “Om het zware vrachtverkeer nog beter te weren, willen we de provincie ertoe bewegen de vrachtwagens al buiten de kern Goor om te leiden.”
De gewenste oplossing wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 27 november. Als de gemeenteraad akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt met de eigenaren van het TSB-terrein, dan kan de gemeente aan de slag met de realisatie.

molenstraat3

Het tracé op de kaart is indicatief. Dat kan nog wijzigen.

NEEM EEN KIJKJE IN HET AARDGASLOZE HUIS AAN DE ZONNEBLOEMSTRAAT

De fossiele brandstoffen raken op en daarom wordt er druk gezocht naar alternatieven. Bij de bouw van zijn nieuwe huis maakt Gorenaar Peter Pollemans gebruik van PVT-panelen, waarmee zowel elektriciteit als warmte wordt gehaald uit zonnepanelen. Tijdens de landelijke Duurzame Huizenroute stelt hij zijn nieuwbouwhuis, aan de Zonnebloemstraat 34, open voor belangstellenden.
In Nederland staat geen ander huis dat op deze manier aardgasloos is. “Het is eigenlijk een pilot. Ondanks alle vertrouwen die ik samen met de samenwerkende partners in het systeem heb, vind ik het nog wel spannend hoe het huis in de praktijk zal presteren. Ik kijk er naar uit!” aldus Peter Pollemans. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 10 november tussen 10.00 en 12.00 uur. De Zonnebloemstraat vindt u ter hoogte van de voormalige Prins Constantijnschool.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is een technicus aanwezig voor de detailuitleg.

aardgaslooshuis

LAAT DE KINDEREN GENIETEN EN STEUN DE WATERPIETEN

De intocht van Sinterklaas in de Goorse haven wordt elk jaar weer voorafgegaan door een grote show van de Waterpieten. Voor die show krijgen de Pieten natuurlijk een bijdrage van Sinterklaas. Maar de Waterpieten willen dit jaar graag nog grootser uitpakken en daarvoor heeft de Sint zelf even geen centjes. Dus zijn de Pieten nu op zoek naar Goorse vaders, moeders, grootouders en bedrijven die het initiatief financieel willen ondersteunen. Voor € 25,00 ben je al steunend lid en kan de groep twee extra flyboarders inhuren. Voor dat geld zorg je samen met de andere sponsoren voor een onvergetelijk kinderfeest en krijg je ook nog een een speciale sticker. Wil je ook graag meedoen? Neem dan contact op met Leoniek Holtmaat via 06 2002 9829.
Het Waterspektakel in de haven begint op zondag 18 november om 13.00 uur.

stuntpiet

DIER MEDISCH CENTRUM INTRODUCEERT WHATSAPP SERVICE

Vrijdag 26 oktober 2018 – 12.00 uur

Op initiatief van Emiel Bekke en het Dier Medisch Centrum aan de Hengevelderstraat is deze week een nieuwe service in gebruik genomen: “App de Dierenarts”. Op die manier kan direct contact worden opgenomen met de dierenarts via Whatsapp. De binnengekomen vragen worden zo snel mogelijk beantwoord door de leden van het medische team. Een vraag stellen via de nieuwe service is geheel kosteloos. Het nummer om naar toe te appen is: 06 2626 9966.
Kijk voor meer informatie op de website appdedierenarts.nl of de Facebookpagina.

appdedierenarts

HET CIRCUS KOMT NAAR GOOR, KOMT DAT ZIEN!

Zaterdag 6 oktober 2018 – 10.00 uur

Het wereldvermaarde circus “Cosa Un Circo” komt eind volgende week naar Goor. De naam mag dan niet meteen bekend in de oren klinken, volgens de directeuren Campo en Nuovio is het één groot circus. Inclusief alle acts die je in een goed circus verwacht; clowns, acrobaten, goochelacts en dat alles aangekleed met special effects, confetti en serpentines.
Ook “Cosa Un Circo” mag, volgens de huidige wetgeving, geen acts meer opvoeren met wilde dieren maar volgens Enrico Nuovio zal het er wel beestachtig aan toe gaan. “De mensen weten niet wat ze zien”, vult Leo Campo aan.
Het circus strijkt vrijdag 12 oktober rond een uur of 20.00 neer t.h.v. garage Haafkes en zal het nodige bekijks trekken.
Als speciale actie mogen wij 50 gratis entreekaarten weggeven, af te halen bij de Kerkstraat 100, op=op.

GOOR GEEFT GUL AAN KWF KANKERBESTRIJDING

Maandag 1 oktober 2018 – 8.30 uur

De collecte in Goor voor KWF Kankerbestrijding, die is gehouden van 1 t/m 8 september, heeft € 5.032,26 opgebracht. Daarnaast hebben de winkelbusjes die in Goor staan bij Wiemerink de echte Groenteman, DA drogisterij, Tankstation Hoek, Vishandel Holtmaat en bij Reggestad Automatisering € 501,35 opgebracht. In totaal een bedrag van € 5.533,61.
De afdeling Goor van KWF Kankerbestrijding dankt alle gevers voor hun bijdrage en de winkeliers voor het mogen plaatsen van de busjes. Uiteraard worden ook de collectanten bedankt voor hun inzet bij deze collecte.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een gift overmaken? Maak uw gift over op Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code: RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

HENNIE ALINK TE GAST IN HET RADIOPORTRET

Dinsdag 25 september 2018 – 8.00 uur

De altijd goedlachse Hennie Alink is komende zondag 30 september te gast in het radioprogramma “Portret” op Hofstreek FM. Alink is vooral bekend als zwemcoach van de Goorse toptalenten Hinkelien Schreuder en Rieneke Schinkel. Naast zwemmen zijn tafeltennis en thriathlon favoriete sporten van de 71-jarige Gorenaar.
De pensionado was 32 jaar centralist bij de Brandweer en werkte ook bij de politie. En dat terwijl hij in zijn jonge jaren naar Textielvakschool in Enschede ging. Hoe dat zit en wat zijn favoriete muziek is hoort u zondag tussen 11.00 en 12.00 uur. De herhaling is terug te luisteren op maandag 1 oktober om 20.00 uur. Het programma wordt gepresenteerd door Ciska Freriksen.

SINTERKLAAS KRIJGT ZIJN EIGEN HUIS IN ZIPPYTOYS

Maandag 24 september 2018 – 13.00 uur

Net als voorgaande jaren krijgt Sinterklaas weer een eigen huis in het Goorse centrum. Van 29 november t/m 5 december krijgt de Goedheiligman onderdak bij Zippytoys. In de speelgoedwinkel wordt op dit moment druk gewerkt om het leegstaande deel aan de rechterkant op te knappen en in te richten. Als dat is voltooid zal de tussenmuur worden gesloopt waarmee de vloeroppervlakte van de winkel meer dan verdubbeld wordt.
Het grote Sinterklaasfeest na afloop van de intocht zal net als voorgaande jaren plaatsvinden in de Reggehof.

ACTIEPROGRAMMA “SAMEN WERKEN AAN HET CENTRUM VAN GOOR”

Maandag 24 september 2018 – 10.30 uur

Goor Collectief heeft op 20 september jl., samen met de Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente, de aftrap gegeven voor het programma “Samen werken aan het centrum van Goor”.
Het Actieprogramma zet in op concrete maatregelen op de volgende 6 actielijnen:
– Instellen van een gevelfonds
– Afbakenen van het centrumgebied (middels accenten in de openbare ruimte)
– Aanstellen van een initiatief makelaar voor ideeën en stadscheques
– Meer groen in het centrum
– Verplaatsingssubsidie voor bestaande winkels naar het kernwinkelgebied
– Creëren van een duurzame belevingsplek in het centrum
Voorzitter Bart Wiegerinck is erg blij met het programma: “We hebben veel werk verzet afgelopen jaren om het centrum levendig te houden. Voor ons is dit een geweldige stimulans. Met dit programma kunnen we concrete acties in gang zetten die zichtbaar worden in het centrum. We gaan dan ook het jaar 2019 benutten om een BIZ weer de schouders eronder te zetten om de BIZ (ondernemersfonds) opnieuw voor te bereiden”.
Komende weken gaat Goor Collectief van start met het uitrollen van het actieprogramma. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Gedeputeerde Monique van Haaf (R) namens Provincie Overijssel, wethouder Wim Meulenkamp (L) en Goor Collectief voorzitter Bart Wiegerinck (M) tijdens de aftrap van het actieprogramma.