OOK HET BIGBAND FESTIVAL IS AFGELAST

In een persbericht laat de organisatie van het Big Band Festival weten dat het muziekevenement op 13 april niet doorgaat. Hieronder de complete tekst:
“Na gedegen overleg hebben we als bestuur van BigBand Festival Goor besloten het festival op 13 april NIET door te laten gaan. Wij zijn van mening dat het (halfslachtig) door laten gaan van het evenement niet opweegt tegen de eventuele risico’s voor deelnemers, bezoekers en de wellicht nog te nemen maatregelen van het RIVM. Bovendien is onder verschillende bands onzekerheid over deelname ontstaan omdat er niet meer gerepeteerd wordt en er hoogstwaarschijnlijk niet met een voltallige groep muzikanten opgetreden kan worden.
We hopen van harte dat we binnen afzienbare tijd weer met elkaar kunnen ondernemen en organiseren en we wensen iedereen veel sterkte en gezondheid in deze onzekere tijden”! Einde bericht.

BigBandFestivalAfgeblazen