INLOOPAVOND OVER GOEDKOPE GROENE ENERGIE VIA “HOF AAN TWENTE OP ROZEN”

De energiecoöperatie “Hof van Twente op rozen” houdt woensdagavond 22 november een inloopavond over goedkope en duurzame zonne-energie. De coöperatie wil bijdragen aan een energieneutrale gemeente door energie zelf op te wekken.
Tijdens de inloopavond laat de coöperatie de bezoekers de voordelen van een eventueel lidmaatschap zien. Als lid neem je deel aan een collectieve zonnestroominstallatie in de Hof. Reden daarvoor kan zijn dat je zelf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen of omdat je geen geld hebt om te investeren in een eigen zonnepaneleninstallatie. De leden maken gebruik van diverse financiele voordelen waaronder de Regeling Verlaagd Tarief (RVT), ook wel de postcoderoosregeling genoemd.
De coöperatie daagt de bezoekers uit met de energiejaarnota langs te komen. Als blijkt dat men, afgezien van overstapkortingen, bij de huidige leverancier goedkoper uit is, trakteert de coöperatie op taart.
De inloopavond vindt plaats bij “de Hof van anpak’n” aan de Pastoriestraat 2 (links naast Pets & Co) van 18.00 tot 21.00 uur.

MARLEEN VERDRIET EN ROB KEMPER NIEUWE SCHOOLFEEST COMMISSIELEDEN

Marleen Verdriet en Rob Kemper zijn nieuwe commissieleden bij het School & Volksfeest Goor. Marleen treedt toe tot de organisatie van de Seniorenmiddag en Rob neemt zitting in de Vrijwilligerscommissie. Dit werd tijdens de Commissievergadering bekend gemaakt. Beiden kregen van Schoolfeestvoorzitter Erwin Zwierink de bekende Schoolfeestspeld, die bij de officiële activiteiten van het Schoolfeest gedragen wordt. Jolanda Lamain en Sakia Tijhuis namen afscheid als commissielid. Saskia was tijdens de vergadering afwezig.

VERDRIET

AANVRAAG SCHOOLFEESTFONDS KAN NOG TOT 1 JANUARI 2018

De eerste aanvragen voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds voor 2018 zijn inmiddels door de organisatie ontvangen, maar zoals de ervaring geleerd heeft, komen in de laatste twee maanden van het jaar de meeste aanvragen binnen.
Het Schoolfeestfonds is een fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een verzoek kunnen indienen voor een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen. Het Schoolfeestbestuur stelt jaarlijks, afhankelijk van de opbrengsten van het Schoolfeest, een bedrag beschikbaar voor het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren kan het Schoolfeestfonds hiermee ook in 2018 weer bijdragen verstrekken.
Goorse verenigingen en instellingen kunnen voor bijzondere uitgaven of investeringen in 2018 nog tot 1 januari 2018 een bijdrage aanvragen door middel van het speciale aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload via deze link.
In 2017 zijn door het Schoolfeestfonds aan 29 verenigingen en instellingen bijdragen toegezegd tot een totaalbedrag van € 34.575. 

schoolfeestfonds-900x400

HERFSTWANDELING MET DE GOORSE VROUWEN VAN NU

De Goorse afdeling van “Vrouwen van nu” heeft op woensdag 22 november een wandeltocht op het programma staan.
Er wordt gewandeld langs de Regge en door het landelijke gebied en bos in het buitengebied van Goor. Er zijn 2 verschillende routes: één van 5 kilometer en één van 10 kilometer. Voor en na afloop is er koffie voor eigen rekening. Halverwege de 10 kilmeterwandeling is er ook een koffiestop. Mocht u na afloop een kom soep willen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij vertrek.
Er wordt gestart tussen 9.30 en 10.15 uur vanaf ijsbaan ’t Slag aan de IJsbaanweg 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ineke van der Laan via 06-50631001 of Marijke de Jong via 06-37376365.

BovenRegge_De_Meene

BIOVERGISTER OP ZENKELDAMSHOEK START MET PRODUCEREN “GROEN GAS”

Gorenaren die regelmatig via de N347 (S15) rijden hebben ze al zien staan, 3 enorme silo’s op het terrein van Bruins & Kwast. De silo’s maken onderdeel uit van de biovergister die binnenkort start met produceren. De installatie wordt geëploiteerd door het nieuwe bedrijf GroenGas Goor (GGG).
In de biovergister wordt biogas gewonnen uit uit onder meer mest, bermgras en organische reststromenen. GroenGas Goor levert groen gas voor zo’n 2.000 gezinnen.
De realisatie van de biogasinstallatie draagt niet alleen bij aan het duurzaam oplossen van het mestoverschot maar geeft ook invulling aan de doelstelling van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn.

1dbc9151-750e-43c8-8f43-0eaf6c024568_thumb840

JOOP VAN LEEUWEN NEEMT AFSCHEID ALS VOORZITTER GOORSE IJSCLUB

Maar liefst 33 jaar was Joop van Leeuwen voorzitter van de Goorse Ijsclub. Bij de start van het nieuwe seizoen neemt hij afscheid. Tijdens de aankomende ledenvergadering zal hij officieel terugtreden en de voorzittershamer overdragen aan André Bouma.
Mede door toedoen van Joop veranderde de Goorse Ijsclub van een slapende vereniging naar een actieve club. Zo werden er onder meer nieuwe gebouwen gerealiseerd en trainingsgroepen opgericht.
Tijdens de ledenvergadering zullen ook twee leden worden gehuldigd met het 50-jarig bestuursjubileum. Te weten Jurrie Proost en Wolter Wiegerinck.
Met het aantreden van André Bouma als nieuwe voorzitter zal er een nieuw bestuursmodel worden ingevoerd. Daarbij zal het bestuur worden teruggebracht tot 3 leden en de overige leden gaan plaatsnemen in diverse commissies.
De algemene ledenvergadring van de Goorse Ijsclub wordt gehouden op maandag 27 november in het clubhuis aan de Ijsbaanweg.

091

VAN DE SINT, VOOR DE KINDEREN: EEN KLEURPLAAT EN HET ETALAGESPEL

De Goorse kinderen krijgen van Sinterklaas dit jaar, via de school, allemaal een speciale kleurplaat en een deelnameformulier voor het grote Sinterklaas etalagespel. Als de kleurplaat mooi is ingekleurd kan die worden ingeleverd in het Sinterklaashuis aan de Grotestraat 72, op woensdag 29 november of zaterdag 2 december. De kinderen die naar het Sinterklaashuis komen mogen een kadootje grabbelen uit de grote grabbelton.
Op zaterdag 2 december kunnen de kids ook nog eens meedoen aan het grote etalagespel. In de etalages van veel Goorse winkels liggen die dag allemaal verschillende letters. Die letters moet je opschrijven en er dan proberen een zo lang mogelijk woord van te maken.
Kinderen die geen kleurplaat en deelnameformulier hebben gekregen via de school kunnen er eentje ophalen bij Wiemerink, de echte groenteman of bij Jonge Leu jeugdmode.

201549.lekker-gezond.chocoladelettertest.sfeer_

MUZIEK UIT DE TOP 200 LIVE GESPEELD IN DE HOFKERK

De nog altijd zeer populaire Top 2000 zorgt er ook dit jaar voor dat er een speciaal liveconcert plaats gaat vinden in de Goorse Hofkerk. Veel populaire popsongs hebben een diepere bedoeling waardoor ze zeer geschikt zijn voor een muzikale kerkdienst. Om die reden worden er sinds enkele jaren overal in het land Top 2000 diensten gehouden, waarin het bijbelse verhaal van geloof, hoop en liefde wordt verteld aan de hand van die popsongs. Een reeks van die herkenbare nummers zullen komende zondag 19 december live worden gespeeld door de Top2000 Hofband van de Muziekschool o.l.v. Ferry Limaheluw.
Voorganger in de dienst is Wim de Jong, de aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis.

23517652_386472491773085_3508153609143830348_n

NATIONALE BELANGSTELLING VOOR DE BURGERWEEKENDEN VAN DE ROODE VOS

De “Burgerweekenden” van cafetaria de Roode Vos zijn ongekend populair. Dat ontgaat ook de de collega’s van Fred en Angela Stevense niet. Om die reden komt tijdens de burgeravond van zaterdag 18 november een snackbarhouder uit Lelystad een avondje meewerken als “gastarbeider”.
In een Facebookvideo verbaast de snackbarhouder van Anytyme Lelystad zich over de culinaire elementen op de Goorse burgermenukaart, zoals een tartaarsalade van verse zalm en een sushidressing.
Op de Burgerkaart staan komend weekend de “Goorsche jongens” Macho XXL, Dokter Droâdje, Pingo Ponge en Toone van Marie.
Het Burger Weekend begint zaterdag 18 november om 19.00 uur. Zondag is er de hele dag vrije inloop. Voor de zaterdagavond wordt het aangeraden om een plaats te reserveren.
Kijk voor meer informatie op deroodevos.nl/goorschejongens.

burger

HET IS WEER TIJD VOOR DE MAANDELIJKSE DANSAVOND BIJ DE BEBSEL

Op initiatief van de muzikanten Gert Ekkelboom en Jan Willem Bronsgeest is er morgenavond (vrijdag 17 november) weer de maandelijkse dansavond bij de Bebsel. “Ook de tweede dansavond in oktober was een succes, gezien het stijgend aantal deelnemers. “We waren blij om te zien dat de aanwezige dansers goed uit de benen konden op de dansvloer bij de Bebsel in Goor” aldus de organisatie.
De dansavond begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. De entree bedraagt € 6,00 per persoon. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief via samendansen.nl, ontvangt u een stempelkaart. Is de kaart vol met 10 stempels, dan krijgt u een gratis kaartje voor de eerstvolgende reguliere dansavond.

hp-intermediate-silver-dancing-class-large